Skjønnhetspremier Lilleputtklassen

 

1.premie

Partiet Fredrik Beer Jacobsen-Odd Martin Guttulsrud 0-1  1.runde

 

Begrunnelse: Sort overtar initiativet ved å utnytte hvits unøyaktige 10.f5.

Presise trekk fra sort framtvinger flere svakheter i hvits stilling, og sort får

Mulighet til å ofre tårn på h2. Dette fører til forsert dronninggevinst.

 

2.premie

Partiet Eivind S. Berntsen-Js Hjorth Kjølberg 0-1  1.runde

 

Begrunnelse: Etter et pent e5-brudd i det 10.trekket, blir hvits kongestilling

forvandlet til en ”sveitserost”. Sort har ingen problemer med å utnytte alle

svakhetene.

 

3.premie

Partiet Jon Fredrik Åsvang-Jathavan Sunthavalingam 0-1  4.runde

 

Begrunnelse: Det er ikke lett å se hvor hvit spiller feil, men etter sorts 17.- c4

Er det klart at hvit har vanskeligheter. Sort utnytter svakheten i b-linja svært

effektivt.

 

Partiene