Kontaktinfo

 

Navn

Funksjon

Tlf

Epost

Jonar Lensebakken

Arrangement/lokaler

957 47 753

Hans Olav Lahlum

Ansvarlig turneringsleder

957 58 286

Geir Brobakken

Påmelding og webmaster

958 23 524

Jan M Stubrud

Innbetalinger

992 54 491

Per Johnny Nygård

Styreleder Sjakkalliansen NM 2007

928 02 590