Klasseinndeling

 

Klasse

Krav

Startavgift

Elite

Rating over 2300 (Spillere tas ut av eliteutvalget)

Gratis

Mester

Rating over 2000

550,-

Klasse 1

Rating: 1750-1999

550,-

Klasse 2

Rating: 1500-1749

550,-

Klasse 3

Rating: 1250-1499

550,-

Klasse 4

Rating: 1000-1249

550,-

Klasse 5

Rating under 1000

550,-

Senior A

Født 1.1.1947 eller tidligere

550,-

Senior B

Født 1.1.1947 eller tidligere og under 1500 i rating

550,-

Junior A

Født 1.1.1987 eller senere

400,-

Junior B

Født 1.1.1987 eller senere og under 1500 i rating

400,-

Kadett A

Født 1.1.1991 eller senere

300,-

Kadett B

Født 1.1.1991 eller senere og under 1250 i rating

300,-

Lilleputt

Født 1.1.1994 eller senere

300,-

Miniputt

Født 1.1.1996 eller senere

300,-

 

Startkontingenten sendes til:

Sjakkalliansen NM2007
Jan Magne Stubrud
Hesmervegen 75
2614  Lillehammer
Kontonr: 1822.25.05719
                

Påmeldingsskjema registrering utenfor internett (.doc)

N.B. Navn, fødseldato og klubb SKAL oppgis ved betaling.

Startkontingentene forutsetter påmelding/betaling innen 19. juni 2007.
Etter det vil startkontingenten forhøyes til 650, 500 og 400.

Påmeldte etter 22. juni 2007 må betale 50% tilleggsavgift (825, 750, 450).

Siste påmeldingsfrist fredag 30. juni 2007. Påmeldte etter denne datoen kan bli avvist.